Türk Spor Ajansı

TÜRKİYE’DE SPOR VE SEKTÖREL ETKİLERİ

A+
A-
30.10.2021
290
ABONE OL

Küresel ekonomide önemli paya sahip olan spor ekonomisi, Türkiye’de makro ve mikroekonomik faaliyetlerde yer almıştır. Ülkemizde sporun gelişmesi ve halka ulaşmasında spor yönetiminin desteği oldukça yüksektir. Türkiye’de spor ekonomisi, spor tüketicisi tarafından özellikle sportif mal ve hizmetlere ücret ödeyerek satın alırlar, spor üreticileri açısından bu mal ve hizmetlerin piyasaya sunulması, tedarik ve pazarlama süreçleri, spor ekonomisinin sporcular başta olmak üzere tüm tedarikçileri ve piyasalar açısından değerlendirilerek kamu ve bağımsız kuruluşların politikalarıyla önem arz etmektedir.

Türkiye’de Spor Tüketicisi

Günümüzde spor, kişisel ve toplumsal sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikleriyle önemli hizmet sektörü olarak kabul görmektedir. Kitle iletişim araçları ve medyanın da etkisiyle reklam ve tanıtım aracı olarak kullanılan spor, geniş kitlelerin dikkatini çekerek gösteri ve eğlence faaliyeti olarakta tüketilir.

Spor hem hizmet üretimi boyutuyla, hem de mal üretimi ve tüketimi boyutuyla, işletmecilik, spor işletmeciliği ve spor ekonomisi ile doğrudan ilişkilidir.

Türkiye’de spor ve spor etkinliklerine ilgi oldukça yüksektir. Spor ve spor etkinliklerine olan ilgi, sektörde yer alan üretim ve tüketim faaliyetlerini de etkilemektedir. Spor tüketicisi ürün ve hizmet satın alırken belirli faktörlere dikkat eder.

Bu faktörleri sıralamak istediğimizde;

*Kişisel faktörler,

*Sosyo-Kültürel faktörler,

*Durumsal faktörler,

Tüketici davranışlarında yaş, meslek, gelir ve tasarruf etkilidir. Bireyin yaş grubuna göre takip ettiği spor branşıda değişiklik gösterir. Bu nedenle bireyin spor branşını hangi yaş grubunda takip ettiği önemlidir.

Bireyin meslek ve gelir durumu tüketimlerini doğrudan etkiler. Geliri ne kadar yüksek olursa, spor ekonomisinde de yüksek kaliteli ürün ve hizmetleri tercih edecektir. Bireylerin hangi spor branşını neden tercih ettikleri, spordan beklentileri oldukça önemli paya sahiptir.

‘’Kişinin spora katılım sürecinde çevresel ve sosyal faktörler önemlidir.’’

Spor faaliyetleri, yer aldığı toplumdan karakteristik özelliklere sahiptir. O nedenle manevi unsurlar, kültür ve inançlar spor faaliyetlerine katılımı etkiler. Türkiye’de spor kültüründe en yoğun ilgi futbol branşınadır. Son dönemde yapılan araştırmalarda kadınların pilates sporu ile daha yüksek oranda ilgilendiği görülmüştür.

Türkiye’de Spor Üreticisi

Spor hizmetleri; bireysel, kurumsal, organizasyon şeklinde spor ekonomisinin içerisinde yer alır. Çeşitli ürün ve hizmetlerinin üretimi ve tüketimi açısından önemli yere sahiptir. Günümüzde, spor işletmeleri açısından rekabet koşullarının zor olması ve aynı zamanda tüketici bilincinin artması, spor hizmetleri sektöründe en kullanılabilir sağlıklı hizmet vermek gerekliliğini ön plan da tutmaktadır.

Hizmet sektöründe ürünlerin yapılması, sunumu ve müşteride bıraktığı etkide bazı teknik kavramlar, spor endüstrisinin bazı farklılaşan özelliklere sahip olmasından dolayı hizmet kalitesinin artırılabilmesi için bazı özel araştırmaları gerektirir.

Genel Değerlendirme

Günümüzde  futbol, sadece bir spor dalı olmaktan çıkmış, ticari bir sektör haline gelmiştir. Ülkelerin futbol ligleri ülke ekonomilerine başarıları doğrultusunda katkı sağlamaktadır. Futbol, dünyada geniş kitleler tarafından izlenen ve oynanan bir spor dalıdır ve çoğu insanın taraftarı olduğu kulüp bulunmaktadır. İnsanları eğlendiren spor dalı olmanın yanı sıra, mali değeri de yüksek konuma ulaşmıştır. Geniş bir endüstri içerisinde yer almaktadır.

Türkiye’de futbolun başladığı dönem 1908 ve 1923 yılları arasındadır. İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Ankara, Eskişehir, Bursa, Adana ve Trabzon’da futbol büyük bir hızla yayılmaya başlamıştır. Türkiye çok hızlı ivme ile büyüme kaydeden özel sektöre sahiptir. En büyük endüstriyel pay tekstil ve giyim sektörüne aittir. Uluslararası piyasalarda bu alanda rekabet gücü yüksektir.

Sporun birçok açıdan yararlarından bahsedilebilir. Büyük ölçüde turizm sanayisini etkilemektedir. Uluslararası müsabakalarda, müsabakanın yapıldığı ülkelerde tarihi ve turistik yerlerinin, kültürlerinin yurtdışında tanıtılmasına katkı sağlamaktadır. Futbolda da kültür endüstrisi, eğlence endüstrisi gibi bir çok dalda uygun niteliğe sahip olması ekonomik açıdan ilginin bu spor dalı üzerinde odaklanması ile sonuçlanmıştır. Reklam endüstrisinin de yoğun olarak kullanıldığı futbol, medya sektöründe de ciddi karlı işlerin yapılmasına olanak tanımıştır.

Futbol da talebi oluşturan en önemli unsur tüketici tercihleridir. Türkiye’ de ekonomik düzen içerisinde en çok ilgi gören spor dalı olmasına rağmen, ticari sektör haline geldiği söylenemez. Spor da mevzuat, vergilendirme, şirketleşme, yönetişim yapısı ticarileşememe sorunlarının başında gelmektedir.

Sonuç

Son yıllarda futbol, sadece izleyicileri eğlendiren bir spor dalı olmanın yanısıra, ekonomik boyutu milyar dolarlara ulaşan geniş bir endüstri haline gelmiştir. Ülkelerin spor ekonomilerinin gelişmesinde, federasyonlarının etkin ve doğru yönetimlerinin yanısıra, ülkelerin genel ekonomik yapılarının gelişmiş olmasının ve taraftarının da desteğinin önemi büyüktür.

YAZARIN EKLEMİŞ OLDUĞU YAZILAR
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.